Sågverk

Genom åren hade Birgitta Cyrén varit bollplank till makens många projekt. Nu ville Gunnar och Birgitta utgå från gemensamma idéer. Under ett par år utvecklades tankarna till skisser, vidare till lövsågade och bemålade konstverk – fantasifulla, färgstarka och eleganta. Under slutet av 2003 växte de första dekorerade konstruktionerna fram, med namn som Vinterhästar, Spiraltrappan och Julkrokanen. De färdiga resultaten kallades lite anspråkslöst för ”Sågverk” och syftade på att lövsågning är ett tidskrävande arbete som ger gott om tid att drömma och fantisera. Efter hand växte en hel kollektion fram och tankar om att visa upp resultatet började formas. Den 14 december 2005 invigdes utställningen ”Torn, tempel och annan fantasiarkitektur” på Länsmuseet Gävleborg. Sedan dess har sågverken legat nedpackade men inte bortglömda. Under 2024 återlanserar Studio Gunnar Cyrén tre sågverk. Vi hoppas att du tycker om dem och att vi får möjlighet att packa upp fler så småningom.

Over the years, Birgitta Cyrén had been a discussion partner for her husband’s many projects. Now Gunnar and Birgitta wanted to start with common ideas. Over the course of a couple of years, the thoughts developed into sketches, then into jig sawn and painted works of art – imaginative, colourful and elegant. At the end of 2003, the first decorated designs emerged, with names such as Winter Horses, the Spiral Staircase and the Christmas Cake. The finished results were somewhat modestly called ”Sågverk” which alludes to the swedish word for saw mill but also refers to the time consuming job of jig sawing. The Sågverk are inpired of architecture, sometimes reminiscent of carousels or old-time toys. Gradually, an entire collection emerged and thoughts of showcasing the result began to take shape. On December 14, 2005, the exhibition ”Towers, Temples and Other Fantasy Architecture” was inaugurated at the County Museum of Gävleborg. Since then, the Sågverk have been packed away but not forgotten. In 2024, Studio Gunnar Cyrén relaunches three Sågverk. We hope you like them and that we’ll eventually have the opportunity to unpack more.

VisaMasterCardKlarnaPayPal